Praha elektromobilní

 

Masový rozvoj automobilismu přináší pro obyvatele velkých měst čím dál tím více nevýhod a omezení. Doby, kdy automobil znamenal v Praze jistotu rychlé přepravy z jednoho konce města na druhý, jsou dávno pryč. Kolony poskakujících automobilů se staly spíše pravidlem než vyjjimkou a když se člověk konečně dostane na místo určení, tak jej čekají modré zóny pro rezidenty díky kterým defakto vymizela legální možnost parkování v centru Prahy. Centrální části Prahy se tak postupně stávají nedostupné, což přináší komplikace všem včetně rezidentů a jejich návštěv. Množství emisí vypouštěných automobily pohybujícími se v centru města se přes výše uvedená drastická opatření výrazně nesnížilo. Otázkou proto zůstává, zda by nebylo vhodné zcela zamezit vjezdu vozidel do centra města. Z centra by se tak stala jedna velká promenáda, do níž by byl zachován vjezd pouze vozidlům s minimálními emisemi. Na jedné straně by to přispělo k výraznému zvýšení kvality ovzduší v centru města, na straně druhé by se z něj konečně stala klidová zóna vhodná k bydlení. Vím, že výše uvedená idea se bude zdát řadě čtenářů nepředstavitelná, nicméně její skutečná realizovatelnost je pouze v rukou politiků na radnici.